Έκδοση και Επανέκδοση Κανονικής Άδειας Οδήγησης Μηχανοκίνητου οχήματος

Έκδοση και Επανέκδοση Κανονικής Άδειας Οδήγησης Μηχανοκίνητου οχήματος
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Έκδοση κανονικής άδειας οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος σε πολίτες, οι οποίοι έχουν επιτύχει στην εξέταση που προνοείται από τη σχετική νομοθεσία, αλλά και επανέκδοση της σε περίπτωση προσθήκης νέας κατηγορίας, λήξης της ή απώλειας/καταστροφής της.
€40
 
Η καταβολή τελών μπορεί να γίνει με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα. Επίσης, όσοι έχουν εγγυητική στο ΤΟΜ έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τα τέλη με επιταγή.
Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, δεν καταβάλλουν τέλη για την ανανέωση της κανονικής τους άδειας. Καταβάλλουν κανονικά τέλη μόνο αν πρόκειται για επανέκδοση της άδειας λόγω απώλειας/καταστροφής.
Επίσης, άτομα τα οποία είχαν αποκτήσει την κανονική τους άδεια μετά τις 19/1/2013 και παρέλαβαν χάρτινη και είχαν καταβάλει το ποσό των 40 ευρώ, δεν καταβάλλουν κανένα τέλος για την έκδοση της πλαστικής άδειας.
Δεν Ισχύει
 
 
Διαδικτυακός Τόπος Υπεύθυνου Φορέα:
Για να δικαιούται κάποιος να λάβει την εν λόγω υπηρεσία, θα πρέπει:
- Να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου για τουλάχιστον 6 μήνες
- Να κατέχει άδεια οδήγησης μαθητευόμενου, η οποία να είναι σε ισχύ
- Για την  κατηγορία  ΑΜ να έχει συμπληρώσει 17ο έτος της ηλικίας του
- Για τις  κατηγορίες Α1, Β και Β1,  να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
- Για την κατηγορία Α2, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του και να κατέχει άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α1 για δύο τουλάχιστον χρόνια
- Για την κατηγορία Α, θα πρέπει να συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του και να κατέχει άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α2 για δύο τουλάχιστον χρόνια, ή να κατέχει Α1 και να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του
- Για τις κατηγορίες Γ1, Γ, Δ1 και Δ, θα πρέπει να κατέχει άδεια οδήγησης της κατηγορίας Β
- Για τις κατηγορίες Β+Ε, Γ1+Ε, Γ+Ε, Δ1+Ε και Δ+Ε, θα πρέπει να κατέχει άδεια οδήγησης των κατηγοριών Β, Γ1, Γ, Δ1 και Δ αντίστοιχα
- Για τις κατηγορίες Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε, την υποκατηγορία Γ1, Γ1+Ε, Δ1, Δ1+Ε και τις ειδικές κατηγορίες Ζ, Η, Θ, ο αιτητής πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας. Το ίδιο ισχύει και για άτομα που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την άδεια οδήγησης του μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Β για την κατ΄επάγγελμα μεταφορά επιβατών ή για άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω. Σε περίπτωση ατόμων με σωματική αναπηρία απαιτείται πιστοποιητικό υγείας

- Άδεια οδήγησης που ισχύει για τις κατηγορίες Γ1+Ε, Γ+Ε, Δ1+Ε ή Δ+Ε  ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β+Ε
- Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία Γ+Ε ισχύει και για την κατηγορία Δ+Ε νοουμένου ότι ο κάτοχος της είναι και κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Δ
- Άδεια Οδήγησης που ισχύει για τις κατηγορίες Α1, Α2, Α ισχύει και για οδήγηση οχημάτων κατηγορίας ΑΜ
- Άδεια Οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία Α2 ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Α1 και ΑΜ
- Άδεια Οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία Α ισχύει και για οχήματα των κατηγοριών Α1, Α2 και ΑΜ, για την κατηγορία Β ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Β1, για την κατηγορία Γ ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Γ1 και για την κατηγορία Δ ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Δ1
- Άδεια οδήγησης που ισχύει για τις κατηγορίες Γ+Ε ή Δ+Ε ισχύει και για οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Γ1+Ε ή Δ1+Ε αντίστοιχα
- Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία Γ, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β και των ειδικών κατηγοριών Η,Θ,Ζ και Στ
- Άδεια Οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία Δ1 ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β και της ειδικής κατηγορίας Στ
- Άδεια Οδήγησης που ισχύει για οποιαδήποτε κατηγορία ή ειδική κατηγορία για μη ηλεκτροκίνητο όχημα, ισχύει για την ειδική κατηγορία ΙΒ για αντίστοιχο όχημα
Προϋποθέσεις – Περαιτέρω Πληροφορίες:
ΦορέαςΑυτοπροσώπωςΜε ΑντιπρόσωποΜέσω ΤηλεφώνουΜέσω ΤαχυδρομείουΜέσω Διαδικτύου (Ηλεκτρονική Υπηρεσία)Μέσω EmailΜέσω Τηλεομοιότυπου
Τμήμα Οδικών ΜεταφορώνΝαιΝαι 
Κέντρα Εξυπηρέτησης του ΠολίτηΝαιΝαι 
Κεντρικά ΤαχυδρομείαΝαιΝαι 
Αρ.ΤίτλοςΦορέας ΈκδοσηςΛόγοςΣχόλιαΕπισυναπτόμενοΣύνδεσμος (Link)
1Αίτηση για έκδοση άδειας οδηγού ΤΟΜ7ΔΤμήμα Οδικών ΜεταφορώνΕπιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων αιτητή και λήψη σημαντικών πληροφοριών που αφορούν το ιατρικό και ποινικό ιστορικό του .Το έντυπο αίτησης υπογράφεται ενώπιον του λειτουργού εξυπηρέτησης, ο οποίος πιστοποιεί την υπογραφή. Σε περίπτωση που ο αιτητής αδυνατεί να παρουσιαστεί ενώπιον του λειτουργού εξυπηρέτησης, την αίτηση μπορεί να προσκομίσει τρίτο άτομο δεδομένου όμως ότι υπάρχει η υπογραφή του αιτητή στην αίτηση και ο κομιστής προσκομίσει σχετική εξουσιοδότηση που του επιτρέπει να διενεργήσει τη συγκεκριμένη πράξη εκ μέρους του αιτητή Έντυπο ΤΟΜ 7Δ
2Δελτίο Ταυτότητας Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και ΜετανάστευσηςΕπιβεβαίωση στοιχείων πολίτη 1. Για Κύπριους πολίτες
2. Πρωτότυπο
  
3Μια πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους 45Χ35χιλΤμήμα Οδικών ΜεταφορώνΔ/ΥΗ φωτογραφία πρέπει να είναι πρόσφατη και να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια (βλ. συνοδευτικό έντυπο αίτησης ΤΟΜ7Δ). Σε περίπτωση που την αίτηση θα προσκομίσει τρίτο άτομο, η φωτογραφία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από τον κοινοτάρχη μόνιμης διαμονής του αιτητή  
4Μια πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους 45Χ35χιλΚέντρα Εξυπηρέτησης του ΠολίτηΔ/ΥΗ φωτογραφία πρέπει να είναι πρόσφατη και να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια (βλ. συνοδευτικό έντυπο αίτησης ΤΟΜ7Δ). Σε περίπτωση που την αίτηση θα προσκομίσει τρίτο άτομο, η φωτογραφία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από τον κοινοτάρχη μόνιμης διαμονής του αιτητή  
5Βεβαίωση Εγγραφής ή Ταυτότητα/Διαβατήριο για Ευρωπαίους Πολίτες Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού ή Αρμόδια Αρχή/ Υπηρεσία/ Φορέας Χώρας Εξωτερικού Επιβεβαίωση στοιχείων πολίτη 1. Για Ευρωπαίους πολίτες
2. Πρωτότυπα
  
6Άδεια Παραμονής Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και ΜετανάστευσηςΕπιβεβαίωση στοιχείων πολίτη 1. Για μη Ευρωπαίους πολίτες
2. Πρωτότυπα
  
7Εξουσιοδότηση ΑντιπροσώπουΑιτητής Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του αιτητή από αντιπρόσωποΔεν απαιτείται πιστοποίηση της εξουσιοδότησης από Πιστοποιούντα Υπάλληλο ή Κοινοτάρχη. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από Αντιπρόσωπο, η αίτηση δεν υπογράφεται από τον αντιπρόσωπο. Θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει υπογραφή του αιτητή, δεδομένου ότι αυτή θα πρέπει να σαρωθεί για να εκτυπωθεί στην άδεια οδήγησης  
8Εξουσιοδότηση ΑντιπροσώπουΑρμόδια Κρατική Αρχή/ Αρμόδια Κοινοτική ή Δημοτική Αρχή/ Οργανισμός Κοινής ΩφέλειαςΕξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του αιτητή από αντιπρόσωποΔεν απαιτείται πιστοποίηση της εξουσιοδότησης από Πιστοποιούντα Υπάλληλο ή Κοινοτάρχη. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από Αντιπρόσωπο, η αίτηση δεν υπογράφεται από τον αντιπρόσωπο. Θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει υπογραφή του αιτητή, δεδομένου ότι αυτή θα πρέπει να σαρωθεί για να εκτυπωθεί στην άδεια οδήγησης  
9ΔιαβατήριοΑρμόδια Αρχή / Υπηρεσία/ Φορέας Χώρας Εξωτερικού Επιβεβαίωση στοιχείων αιτητή 1. Για μη Ευρωπαίους Πολίτες
2. Πρωτότυπο
  
ΤίτλοςΠεριγραφήΑλλαγές σε σύγκριση με την ειδικότερη υπηρεσίαΠεραιτέρω Πληροφορίες
Πρώτη έκδοση κανονικής άδειας οδήγησηςΑφορά τις περιπτώσεις όπου εκδίδεται για πρώτη φορά άδεια οδήγησης - Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης (Πρωτότυπο)
- Πιστοποιητικό Υγείας/Ιατρική έκθεση σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων ΤΟΜ153Δ (σε περίπτωση που το απαιτεί η κατηγορία για την οποία υποβάλλεται η αίτηση)
Έντυπο ΤΟΜ 153Δ
Επανέκδοση κανονικής άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή προσθήκης κατηγοριώνΑφορά τις περιπτώσεις όπου η άδεια οδήγησης έχει απωλεσθεί ή καταστραφεί ενώ είναι ακόμη σε ισχύ ή ο αιτητής να έχει επιτύχει σε εξέταση για προσθήκη νέας κατηγορίας - Υπεύθυνη Δήλωση και Αίτηση για έκδοση επίσημου εγγράφου (ΤΟΜ46Β). - Όσον αναφορά τη προσθήκη νέας κατηγορίας απαιτείται η παρουσίαση πιστοποιητικού επιτυχίας στην συγκεκριμένη κατηγορία (πρωτότυπο)Έντυπο ΤΟΜ 46Β
Επανέκδοση κανονικής άδειας οδήγησης λόγω λήξης της προηγούμενηςΑφορά τις περιπτώσεις όπου η άδεια οδήγησης έχει λήξει και ο αιτητής ζητά ανανέωση της ισχύος της - Προηγούμενη Άδεια Οδήγησης
- Πιστοποιητικό Υγείας/Ιατρική έκθεση σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων (ΤΟΜ153Δ), σε περίπτωση που ο αιτητής έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του ή έχει συμπληρώσει το 65ο (σε περίπτωση που στην άδεια του έχει τις κατηγορίες Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε, την υποκατηγορία Γ1, Γ1+Ε, Δ1, Δ1+Ε και τις ειδικές κατηγορίες Ζ, Η, Θ)
Έντυπο ΤΟΜ 153Δ
ΦορέαςΑυτοπροσώπωςΜε ΑντιπρόσωποΜέσω ΤηλεφώνουΜέσω ΤαχυδρομείουΜέσω Διαδικτύου (Ηλεκτρονική Υπηρεσία)Μέσω EmailΜέσω ΤηλεομοιότυπουΆλλο
Τμήμα Οδικών ΜεταφορώνΝαιΝαιΌχιΌχιΌχιΌχιΌχι 
Κεντρικά Ταχυδρομεία ΝαιΝαιΌχιΌχιΌχιΌχιΌχι 
Κέντρα Εξυπηρέτησης του ΠολίτηΝαιΝαιΌχιΌχιΌχιΌχιΌχι 
Άδεια Οδήγησης
Εκδίδεται άδεια οδήγησης με βάση την οποία ο κάτοχος της δικαιούται να οδηγεί οχήματα που εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναγράφονται σε αυτήν
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Περαιτέρω Ενέργειες ή/και ΥπηρεσίεςΠεριγραφήΠροαιρετική/ Υποχρεωτική
  
 
Δ/Υ
Ναι
Δ/Ε
Ναι
Δ/Ε
 
Ημερομηνία Λήξης Άδειας Οδηγού για άτομα που έχουν στην άδεια τους τις κατηγορίες Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε, την υποκατηγορία Γ1, Γ1+Ε, Δ1, Δ1+Ε και τις ειδικές κατηγορίες Ζ, Η, Θ, και είχαν εκδόσει την άδεια τους πριν την 1/5/2004, είναι μέχρι το 65ο έτος
Όσοι κατείχαν άδεια κατηγορίας Α, Α1, Α2, ΑΜ και Β πριν την 1/5/2004 και όσοι απέκτησαν άδεια μετά την 1/5/2004 η άδεια ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας τους
Ημερομηνία Λήξης Άδειας Οδηγού για άτομα άνω των 70 ετών: Τρία χρόνια από την ανανέωση της άδειας, εκτός αν, με βάση το Πιστοποιητικό Υγείας, συντρέχει λόγος να περιοριστεί η ισχύς της άδειας και να ανανεωθεί για μικρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ορίσει ο ιατρός που υπογράφει το πιστοποιητικό
Άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί μετά τις 19/1/2013 έχουν διοικητική διάρκεια:
-Δεκαπέντε ετών για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Β1 και ΒΕ
- Πέντε ετών για τις κατηγόριες Γ, ΓΕ, Γ1, Γ1+Ε, Δ, Δ+Ε, Δ1, Δ1+Ε
7-10 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
1. Παραλαβή της αίτησης και έλεγχος των στοιχείων και των δικαιολογητικών
2. Λήψη/Σάρωση φωτογραφίας και υπογραφής αιτητή
3. Καταχώρηση της αίτησης στο σύστημα
4. Έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης, αφού προηγηθεί η επιβεβαίωση στοιχείων από τον αιτητή και έκδοση απόδειξης είσπραξης τελών. Παράδοση προσωρινής άδειας οδήγησης και απόδειξης στον αιτητή
5. Ενημέρωση αιτητή για την ημερομηνία παραλαβής της άδειας οδηγού από το Επαρχιακό Γραφείο ΤΟΜ ή ταχυδρομείο ή Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, αναλόγως με το τι θα επιλέξει ο αιτητής κατά την υποβολή της αίτησης
6. Εκτύπωση της άδειας σε εργαστήριο και αποστολή της στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών
7. Αποστολή άδειας στο Επαρχιακό Γραφείο του ΤΟΜ ή στο Ταχυδρομείο ή Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη
8. Παραλαβή κανονικής άδειας οδήγησης από Επαρχιακό Γραφείο ΤΟΜ ή ταχυδρομείο ή Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη
ΕίδοςΤίτλοςΑριθμόςΆρθρο/ ΠαράγραφοςΕδάφιοΣχόλιαΣύνδεσμος (Link)Επισυναπτόμενο
ΝόμοςΟ Περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του 2001 έως 2012Ν.94(I)/2001Άρθρα 3 μέχρι 7, 9 και 30  Βλ. Νόμο